Fundació “Angelus Novus” per a l’estudi de les Arts, la Història i el Pensament.
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té per objecte constituir-se com a centre
d’estudis i debats de vocació internacional interessada en la difusió, promoció i comprensió de la
figura i l’obra de Walter Benjamin i del pensament contemporani, un centre dedicat a la recerca
en arts i humanitats, promotor i defensor dels valors ètics i de la modernitat, de la identitat
europea i de la cultura de pau en la societat actual, un espai que des de la cultura reivindiqui la
memòria històrica, els valors democràtics, els drets humans i tingui Portbou com a lloc històric
de frontera i exili que contribueixi a la promoció del seu patrimoni històric cultural i paisatgístic.