Impulsar la “Casa Walter Benjamin” a Portbou, un centre de referència de vocació europea i
internacional en la recerca de l’àmbit de les arts, la història, el pensament, la memòria històrica i
democràtica, l’exili, mitjançant publicacions, residències, seminaris i activitats que contribueixin
a la missió i finalitat de la Fundació, així com vetllar pel Memorial Passatges / A Walter
Benjamin, de l’escultor israelià Dani Karavan a Portbou.