ESCOLA D’ESTIU WALTER BENJAMIN PORTBOU

Escola d'Estiu Walter Benjamin Portbou 2021

VI ESCOLA D’ESTIU WALTER BENJAMIN PORTBOU 2021
EUROPEISME I FRONTERES

De 24 al 26 de setembre

 

Europa segueix sent un tema d’actualitat després de l’impacte de la COVID-19. La frontera ha pres a l’Euro- pa actual una dinàmica de tensió com no s’havia viscut des de la II Guerra Mundial. Els passaports de vacunació obren una nova frontera en la identitat. Les diferències entre nord-sud, les diverses velocitats de progrés ideolò- gic i tecnològic, el decalatge entre els països per la seva riquesa, porta a una situació que qüestiona el progrés com una evolució il·limitada vers un infinit, ja que el canvi climàtic ha tensat la corda entre ecologia i progrés que Walter Benjamin ja va anunciar el 1940 a les seves Tesis sobre la filosofia de la Història. La Centreuropa d’entre- guerres que ell va viure de primera mà va ser la protago- nista atroç del segle XX i va tenir el seu reflex en el terreny literari. Escriptors visionaris i profètics com ell a través de la seva obra llançaven un crit d’alarma. Ho feia Kurt Tucholsky, Stefan Zweig o Franz Werfel. Aquest darrer travessà en exili la frontera de Portbou. D’altres, embol- callats en ingènues utopies i en idees de progrés cons- truïen un futur més esperançador. El desengany i la crua realitat els abocà a l’exili o al suïcidi: Joseph Roth, Stefan Zweig. La VI Escola d’estiu Walter Benjamin vol treba- llar la idea de la tensió entre ecologia i progrés des d’un compromís europeista en el marc d’unes fronteres que la història obre, tanca i reobre per circumstàncies històri- ques, un fet que tingué capital importància en el període d’entreguerres i que el segueix tenint avui. Com en altres edicions, la VI Escola d’estiu Walter Benjamin serà inter- disciplinar, abastant la literatura, la història, la fotografia contemporània, l’arquitectura, la música i la performan- ce i l’exposició anual a la Sala de Duanes de l’estació de Portbou. Segueix enguany la col·laboració amb el Festival Fotolimo, de fotografia i audiovisual de Cerbère-Portbou, amb la participació d’un dels teòrics més brillants de la fotografia a França, André Rouillé.

 

Direcció: Cari Oriol, Pilar Parcerisas